Om de kosten vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar is het nodig, dat u een verwijzing heeft van uw huisarts.
Sommige zorgverzekeraars accepteren ook een verwijzing van een  medisch specialist of bedrijfsarts.
Het dient een verwijzing te zijn  voor psychotherapie dan wel  een psychotherapeut (dus niet voor een psycholoog).

Psychotherapie valt onder de basisverzekering van de zorgverzekeraars.
Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Te weten:

  • VGZ (waaronder VGZ, IZA Cura, Bewuzt, IZA, IAK Verzekeringen, Caresco, Turien & Co, Aevitae, IZZ, UMC, Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, de Goudse Verzekering, Besured)
  • Multizorg VRZ (waaronder ONVZ, VvAA, PNOzorg, De Amerfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, BeterDichtbij, Salland verzekeringen, HollandZorg, Energiek, SallandZorgDirect, Zorg en Zekerheid, Aevitae, IAK, Caresco)
  • DSW (waaronder DSW, Stad Holland, inTwente, Anno12) * Zilveren Kruis (waaronder Zilveren Kruis, OZF, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Nedasco/Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co)
  • CZ (waaronder CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, OHRA)

Bij hen kan ik rechtstreeks declareren. Bent u bij een zorgverzekeraar verzekerd, met wie ik geen contract heb afgesloten, dan kunt u de rekeningen zelf indienen bij de zorgverzekeraar. U krijgt dan een deel van de kosten terug.
Hoeveel dat is, is per zorgverzekeraar verschillend. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk de door de NZa vastgestelde tarieven voor g-ggz. Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2017 tarieven ggz (blz. 7-9).

Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie valt in principe niet meer onder verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven. Relatietherapie sec, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.

Ik hanteer hierbij het OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa voor 2017. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. De tarieven hiervoor zijn:

  • Individuele therapie € 98,00 per sessie (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd)
  • Partnerrelatietherapie €141 per sessie (75 min dir tijd, 15 min indirecte tijd)

Naast de kosten per sessie wordt ook de tijd in rekening gebracht voor overige indirecte tijd (bijv. maken behandelplan, diagnostiek, communicatie huisarts, etc.). Het tarief hiervoor is eveneens € 98,00 per 60 minuten.

Vanaf 2013 geldt geen eigen bijdrage meer voor psychotherapie. Wel wordt het eigen risico ingehouden door uw zorgverzekeraar.

Mocht u verhinderd zijn voor therapie en dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeven, dan breng ik u geen kosten in rekening. Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of niet afzegt, wordt een bedrag van €75,- in rekening gebracht.

De vergoeding van de therapie verloopt via het systeem van de Diagnose Behandel Combinaties, kortweg DBC’s genoemd. Om te kunnen declareren vragen de zorgverzekeraars de diagnose van u door te geven. Mocht u daartegen bezwaar maken, dan kunt u dat bij mij melden.  Op alle tarieven zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut downloaden dat verplicht is gesteld door zorgverzekeraars.

Voor de praktijk gelden de volgende betalingsvoorwaarden.