Psychotherapie valt onder de basisverzekering van de zorgverzekeraars.

Voor 2023 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat u de therapie vergoed krijgt, als de huisarts heeft vastgesteld dat er sprake is van een (vermoeden) van een diagnose en deze ook in de intakegesprekken wordt bevestigd. Wel betaalt u het eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

De declaraties gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie valt in principe niet meer onder verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven. Relatietherapie sec, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.

Ik hanteer hierbij 90% van de NZA tarieven voor de specialistische GGZ. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Houd u er rekening mee dat als u in therapie gaat, de zorgverzekeraar uw “eigen risico” in rekening zal brengen.

Mocht u verhinderd zijn voor therapie en dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeven, dan breng ik u geen kosten in rekening. Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of niet afzegt, wordt een bedrag van €45,- in rekening gebracht.

De vergoeding van de therapie verloopt via het systeem van de Diagnose Behandel Combinaties, kortweg DBC’s genoemd. Om te kunnen declareren vragen de zorgverzekeraars de hoofddiagnose van u door te geven. Mocht u daartegen bezwaar maken, dan kunt u dat bij mij melden.  Op alle tarieven zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut downloaden dat verplicht is gesteld door zorgverzekeraars.

Voor de praktijk gelden de volgende betalingsvoorwaarden.