Aanmelden

De praktijk is voor onbepaalde tijd gesloten wegens persoonlijke omstandigheden.

Verwijzing

Om de kosten vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar is het nodig, dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. Sommige zorgverzekeraars accepteren ook een verwijzing van een medisch specialist of bedrijfsarts. De verwijzing dient aan een aantal criteria te voldoen.

Intake

Voorafgaand aan de intake zend ik u een formulier persoonsgegevens toe en een levensloopvragenlijst. In het eerste intakegesprek gaan we na, of u bij mij op de juiste plek bent, of de indicatie goed is en of u voldoende “klik” ervaart met mij. De intake neemt doorgaans 2 of 3 gesprekken in beslag. Daarna wordt de indicatie gesteld, maken we een behandelplan en starten met de therapie. We spreken de frequentie af van de gesprekken en maken een schatting hoelang we denken dat de therapie zal gaan duren.
Elke 6 maanden zullen we metingen doen (ROM, Routine Outcome Monitoring), om na te gaan wat het resultaat is van de therapie.

Wachttijd

Momenteel is de praktijk vol, ook de wachtlijst is vol en neem ik geen nieuwe cliënten aan. Reden is dat ik zowel de aanmeldwachttijd als de behandelwachttijd binnen de treeknorm dien te houden. Mocht er weer plek komen, dan zal ik dat op mijn website vermelden.

U kunt eventueel een beroep doen op afdeling Zorgadvies en Bemiddeling bij uw zorgverzekeraar, om u te helpen, een zorgaanbieder te vinden.

U kunt op de website www.thuisarts.nl tijdens de wachttijd al informatie vinden over uw klachten of diagnose en wat u nu alvast kan helpen.

Crisisopvang

Ervaart u in een crisis te zijn, dan ben ik bereikbaar onder mijn werktijden: maandag t/m donderdag van 9 uur tot 14.00 uur. Buiten mijn werktijden en binnen kantoortijden, dient u contact te zoeken met de huisarts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Zowel de huisarts, als de huisartsenpost zullen dan beoordelen of het nodig is om de crisisdienst in te schakelen. U kunt zich niet rechtstreeks aanmelden bij de crisisdienst. Dit verloopt altijd via de huisarts of huisartsenpost.

Waarneming

Tijdens vakantie en ziekte kunnen, indien nodig en in overleg met u, afspraken gemaakt worden met een waarnemend collega. 

Privacystatement

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Privacystatement opgesteld .