Welkom

Welkom bij psychotherapiepraktijk van E. van den Boom.

Therapie

Problematiek
U kunt zich onder meer aanmelden met de volgende problematiek:

  • Angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Burn-out
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Enkelvoudige trauma’s
  • Autisme (m.n. diagnostiek en partnerrelatietherapie)
  • ADHD

Als er sprake is van suïcidaliteit, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing/ verwaarlozing van naasten of psychose, adviseer ik u contact op te nemen met een GGZ-instelling.

Als er sprake is van verslavingsproblematiek, vergt de verslaving eerst de aandacht voordat de overige problematiek behandeld kan worden. Daarvoor verwijs ik u naar: Change GGZ

Therapieaanbod
Samen gaan we na welke therapievorm het beste bij u en bij uw klachten past.
Bij angstklachten, depressieve klachten en burn-out werk ik o.a. met Cognitieve Gedragstherapie.
Meer informatie over Cognitieve Gedragstherapie kunt u vinden op VCGT.

Tevens werk ik met cliëntgerichte therapie.
Voor meer informatie zie VPEP.

Bij persoonlijkheidsproblematiek werk ik veelal met schematherapie. Meer informatie kunt u vinden op Schema therapie.

Bij traumaverwerking is EMDR een goed werkende methodiek. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op EMDR.

Therapie richt zich veelal op het verwerken van gebeurtenissen in uw leven en inzicht in hoe u gevormd bent door uw levenservaringen, waarna het gemakkelijker wordt om bepaalde patronen te doorbreken, die nu niet meer helpend zijn. Dan ontstaat vrijheid om in het hier en nu anders met uw leven om te gaan en een meer vervullend leven op te bouwen. Ik ga hierbij uit van uw kracht en wat werkelijk bij u past. Ook in mijn werkwijze sluit ik aan bij uw wensen en wat voor u werkt.

Bij partnerrelatietherapie werk ik met EFT (Emotionally Focused Therapy), een goed werkzame therapievorm die de laatste jaren in Nederland is omarmd door veel relatietherapeuten.

We richten ons op het patroon waarin jullie zijn vastgelopen binnen je relatie, gaan de werking hiervan begrijpen, de dieperliggende emoties van beiden leren verstaan en de behoeften die onder de vastliggende patronen schuilgaan herkennen. Je leert stap voor stap uit te reiken naar je partner op een manier, waarbij je weer werkelijke verbinding gaat ervaren. Als dat proces op gang is gebracht, ga je je weer veiliger voelen binnen je relatie en weer meer liefde ervaren. We werken veelal in het “hier en nu”, wat leeft er op dit moment tussen jullie beiden, dat maakt de methodiek zo krachtig.

Voor meer informatie over EFT kunt u terecht op Emotionally focussed Therapy.

Als er sprake is van Huiselijk Geweld (verbaal en/of fysiek), is therapie (nog) niet mogelijk en zal ik u eerst doorverwijzen naar Project Huiselijk Geweld .

Diagnostiek

Ik richt me op diagnostiek van volwassenen met:

  • Autisme
  • ADHD

Therapeute

Mijn naam is Edith van den Boom
Ik ben opgeleid in:

– Cliëntgerichte therapie
– Cognitieve gedragstherapie (o.a. voor angst- en stemmingsstoornissen)
– Schemagerichte therapie (voor persoonlijkheidsproblematiek)
– EMDR (traumatherapie)
– Emotionally Focused Therapy (partnerrelatietherapie)

Tevens heb ik afgelopen jaren kennis opgebouwd op het gebied van autisme (diagnostiek en partnerrelatietherapie) en ADHD diagnostiek.

Ik ben geregistreerd bij de overheid volgens de Wet Individuele Gezondheidszorg (BIG) als:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-registratienummer: 99052133325)
Psychotherapeut (BIG-registratienummer: 0905233316)
KVK nummer: 30244023

Verder ben ik lid van de volgende beroepsverenigingen:
VCGT (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie)
VEN (Vereniging EMDR Nederland)
LVVP (Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Bij Stichting EFT sta ik geregistreerd als aanvullend getraind EFT registertherapeut.
Bij de VCgT ben ik belangstellend lid.

Op de website van de LVVP vindt u informatie over cliëntenrechten,
tevens over de beroepscode en het klachtrecht waaraan ik gehouden ben.

In mei 2018 ben ik gevisiteerd door de LVVP en is beoordeeld dat mijn praktijk aan alle eisen voldoet, die de beroepsvereniging stelt.

Procedure

Aanmelden

De praktijk is voor onbepaalde tijd gesloten wegens persoonlijke omstandigheden.

Verwijzing

Om de kosten vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar is het nodig, dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. Sommige zorgverzekeraars accepteren ook een verwijzing van een medisch specialist of bedrijfsarts. De verwijzing dient aan een aantal criteria te voldoen.

Intake

Voorafgaand aan de intake zend ik u een formulier persoonsgegevens toe en een levensloopvragenlijst. In het eerste intakegesprek gaan we na, of u bij mij op de juiste plek bent, of de indicatie goed is en of u voldoende “klik” ervaart met mij. De intake neemt doorgaans 2 of 3 gesprekken in beslag. Daarna wordt de indicatie gesteld, maken we een behandelplan en starten met de therapie. We spreken de frequentie af van de gesprekken en maken een schatting hoelang we denken dat de therapie zal gaan duren.
Elke 6 maanden zullen we metingen doen (ROM, Routine Outcome Monitoring), om na te gaan wat het resultaat is van de therapie.

Wachttijd

Momenteel is de praktijk vol, ook de wachtlijst is vol en neem ik geen nieuwe cliënten aan. Reden is dat ik zowel de aanmeldwachttijd als de behandelwachttijd binnen de treeknorm dien te houden. Mocht er weer plek komen, dan zal ik dat op mijn website vermelden.

U kunt eventueel een beroep doen op afdeling Zorgadvies en Bemiddeling bij uw zorgverzekeraar, om u te helpen, een zorgaanbieder te vinden.

U kunt op de website www.thuisarts.nl tijdens de wachttijd al informatie vinden over uw klachten of diagnose en wat u nu alvast kan helpen.

Crisisopvang

Ervaart u in een crisis te zijn, dan ben ik bereikbaar onder mijn werktijden: maandag t/m donderdag van 9 uur tot 14.00 uur. Buiten mijn werktijden en binnen kantoortijden, dient u contact te zoeken met de huisarts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Zowel de huisarts, als de huisartsenpost zullen dan beoordelen of het nodig is om de crisisdienst in te schakelen. U kunt zich niet rechtstreeks aanmelden bij de crisisdienst. Dit verloopt altijd via de huisarts of huisartsenpost.

Waarneming

Tijdens vakantie en ziekte kunnen, indien nodig en in overleg met u, afspraken gemaakt worden met een waarnemend collega. 

Privacystatement

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Privacystatement opgesteld .

Kosten

Psychotherapie valt onder de basisverzekering van de zorgverzekeraars.

Voor 2023 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat u de therapie vergoed krijgt, als de huisarts heeft vastgesteld dat er sprake is van een (vermoeden) van een diagnose en deze ook in de intakegesprekken wordt bevestigd. Wel betaalt u het eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

De declaraties gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie valt in principe niet meer onder verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven. Relatietherapie sec, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.

Ik hanteer hierbij 90% van de NZA tarieven voor de specialistische GGZ. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Houd u er rekening mee dat als u in therapie gaat, de zorgverzekeraar uw “eigen risico” in rekening zal brengen.

Mocht u verhinderd zijn voor therapie en dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeven, dan breng ik u geen kosten in rekening. Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of niet afzegt, wordt een bedrag van €45,- in rekening gebracht.

De vergoeding van de therapie verloopt via het systeem van de Diagnose Behandel Combinaties, kortweg DBC’s genoemd. Om te kunnen declareren vragen de zorgverzekeraars de hoofddiagnose van u door te geven. Mocht u daartegen bezwaar maken, dan kunt u dat bij mij melden.  Op alle tarieven zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut downloaden dat verplicht is gesteld door zorgverzekeraars.

Voor de praktijk gelden de volgende betalingsvoorwaarden.

Contact

Bereikbaarheid

De praktijk is voor onbepaalde tijd gesloten wegens persoonlijke omstandigheden.

 

Praktijkadres

Rosalie Lovelingpad 4
4103VD Culemborg

Werktijden

Ik werk van maandag t/m donderdag van 9 tot 14.00 uur
Schoolvakanties houd ik vrij. Bij afwezigheid tijdens vakanties, kunt u voor noodgevallen terugvallen op een waarnemer (collega). Ik informeer u tijdig wie mij zal vervangen.