Welkom

Welkom bij psychotherapiepraktijk van E. van den Boom.

Therapie

Problematiek
U kunt zich onder meer aanmelden met de volgende problematiek:

 • Angstklachten
 • Depressieve klachten
 • Burn-out
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Enkelvoudige trauma’s
 • Autisme (m.n. diagnostiek en partnerrelatietherapie)
 • ADHD

Als er sprake is van suïcidaliteit, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing/ verwaarlozing van naasten of psychose, adviseer ik u contact op te nemen met een GGZ-instelling.

Als er sprake is van verslavingsproblematiek, vergt de verslaving eerst de aandacht voordat de overige problematiek behandeld kan worden. Daarvoor verwijs ik u naar: Iriszorg, vestiging Tiel

Therapieaanbod
Samen gaan we na welke therapievorm het beste bij u en bij uw klachten past.
Bij angstklachten, depressieve klachten en burn-out werk ik o.a. met Cognitieve Gedragstherapie.
Meer informatie over Cognitieve Gedragstherapie kunt u vinden op VCGT.

Tevens werk ik met cliëntgerichte therapie.
Voor meer informatie zie VPEP.

Bij persoonlijkheidsproblematiek werk ik veelal met schematherapie. Meer informatie kunt u vinden op Schema therapie.

Bij traumaverwerking is EMDR een goed werkende methodiek. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op EMDR.

Bij partnerrelatietherapie werk ik met EFT (Emotionally Focused Therapy), een goed werkzame therapievorm die de laatste jaren in Nederland is omarmd door veel relatietherapeuten.

We richten ons op het patroon waarin jullie zijn vastgelopen binnen je relatie, gaan de werking hiervan begrijpen, de dieperliggende emoties van beiden leren verstaan en de behoeften die onder de vastliggende patronen schuilgaan herkennen. Je leert stap voor stap uit te reiken naar je partner op een manier, waarbij je weer werkelijke verbinding gaat ervaren. Als dat proces op gang is gebracht, ga je je weer veiliger voelen binnen je relatie en weer meer liefde ervaren. We werken veelal in het “hier en nu”, wat leeft er op dit moment tussen jullie beiden, dat maakt de methodiek zo krachtig.

Voor meer informatie over EFT kunt u terecht op Emotionally focussed Therapy.

Als er sprake is van Huiselijk Geweld (verbaal en/of fysiek), is therapie (nog) niet mogelijk en zal ik u eerst doorverwijzen naar Project Huiselijk Geweld .

Diagnostiek

Ik richt me op diagnostiek van volwassenen met:

 • Autisme
 • ADHD

Therapeute

Psychotherapiepraktijk E. van den BoomMijn naam is Edith van den Boom
Ik ben opgeleid in:

– Cliëntgerichte therapie
– Cognitieve gedragstherapie (o.a. voor angst- en stemmingsstoornissen)
– Schemagerichte therapie (voor persoonlijkheidsproblematiek)
– EMDR (traumatherapie)
– Emotionally Focused Therapy (partnerrelatietherapie)

Tevens heb ik afgelopen jaren kennis opgebouwd op het gebied van autisme (diagnostiek en partnerrelatietherapie) en ADHD diagnostiek.

Ik ben geregistreerd bij de overheid volgens de Wet Individuele Gezondheidszorg (BIG) als:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-registratienummer: 99052133325)
Psychotherapeut (BIG-registratienummer: 0905233316)

Verder ben ik lid van de volgende beroepsverenigingen:
VCGT (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie)
VEN (Vereniging EMDR Nederland)
LVVP (Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).

Op de website van de LVVP vindt u informatie over cliëntenrechten,
tevens over de beroepscode en het klachtrecht waaraan ik gehouden ben.

In mei 2013 ben ik gevisiteerd door de LVVP en is beoordeeld dat mijn praktijk aan alle eisen voldoet, die de beroepsvereniging stelt.

Procedure

Aanmelden

U kunt zich bij mij aanmelden via telefoonnummer: 06-47299386.

Intake

Voorafgaand aan de intake zend ik u een formulier persoonsgegevens toe en een levensloopvragenlijst. In het eerste intakegesprek gaan we na, of u bij mij op de juiste plek bent, of de indicatie goed is en of u voldoende “klik” ervaart met mij. De intake neemt doorgaans 2 of 3 gesprekken in beslag. Daarna wordt de indicatie gesteld, maken we een behandelplan en starten met de therapie. We spreken de frequentie af van de gesprekken en maken een schatting hoelang we denken dat de therapie zal gaan duren.
Elke 6 maanden zullen we metingen doen (ROM, Routine Outcome Monitoring), om na te gaan wat het resultaat is van de therapie.

Wachttijd

Momenteel is de praktijk vol, ook de wachtlijst is vol en neem ik geen nieuwe cliënten aan. Reden is dat ik zowel de aanmeldwachttijd als de behandelwachttijd binnen de norm te moet houden. Mocht er weer plek komen, dan zal ik dat op mijn website vermelden.

Kosten

Om de kosten vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar is het nodig, dat u een verwijzing heeft van uw huisarts.
Sommige zorgverzekeraars accepteren ook een verwijzing van een  medisch specialist of bedrijfsarts.
Het dient een verwijzing te zijn  voor psychotherapie dan wel  een psychotherapeut (dus niet voor een psycholoog).

Psychotherapie valt onder de basisverzekering van de zorgverzekeraars.
Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Te weten:

 • VGZ (waaronder VGZ, IZA Cura, Bewuzt, IZA, IAK Verzekeringen, Caresco, Turien & Co, Aevitae, IZZ, UMC, Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, de Goudse Verzekering, Besured)
 • Multizorg VRZ (waaronder ONVZ, VvAA, PNOzorg, De Amerfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, BeterDichtbij, Salland verzekeringen, HollandZorg, Energiek, SallandZorgDirect, Zorg en Zekerheid, Aevitae, IAK, Caresco)
 • DSW (waaronder DSW, Stad Holland, inTwente, Anno12) * Zilveren Kruis (waaronder Zilveren Kruis, OZF, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Nedasco/Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co)
 • CZ (waaronder CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, OHRA)

Bij hen kan ik rechtstreeks declareren. Bent u bij een zorgverzekeraar verzekerd, met wie ik geen contract heb afgesloten, dan kunt u de rekeningen zelf indienen bij de zorgverzekeraar. U krijgt dan een deel van de kosten terug.
Hoeveel dat is, is per zorgverzekeraar verschillend. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk de door de NZa vastgestelde tarieven voor g-ggz. Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2017 tarieven ggz (blz. 7-9).

Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie valt in principe niet meer onder verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven. Relatietherapie sec, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.

Ik hanteer hierbij het OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa voor 2017. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. De tarieven hiervoor zijn:

 • Individuele therapie € 98,00 per sessie (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd)
 • Partnerrelatietherapie €141 per sessie (75 min dir tijd, 15 min indirecte tijd)

Naast de kosten per sessie wordt ook de tijd in rekening gebracht voor overige indirecte tijd (bijv. maken behandelplan, diagnostiek, communicatie huisarts, etc.). Het tarief hiervoor is eveneens € 98,00 per 60 minuten.

Vanaf 2013 geldt geen eigen bijdrage meer voor psychotherapie. Wel wordt het eigen risico ingehouden door uw zorgverzekeraar.

Mocht u verhinderd zijn voor therapie en dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeven, dan breng ik u geen kosten in rekening. Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of niet afzegt, wordt een bedrag van €75,- in rekening gebracht.

De vergoeding van de therapie verloopt via het systeem van de Diagnose Behandel Combinaties, kortweg DBC’s genoemd. Om te kunnen declareren vragen de zorgverzekeraars de diagnose van u door te geven. Mocht u daartegen bezwaar maken, dan kunt u dat bij mij melden.  Op alle tarieven zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut downloaden dat verplicht is gesteld door zorgverzekeraars.

Voor de praktijk gelden de volgende betalingsvoorwaarden.

Contact

Bereikbaarheid

U kun mij telefonisch bereiken op: 06-47299386
Mocht ik de telefoon niet kunnen opnemen, dan kunt u een boodschap inspreken. Ik bel u dan terug op werkdagen.

U kunt mij per mail bereiken via onderstaande knop, u komt dan in een beveiligde mailomgeving terecht:

Start veilig bericht

 

Praktijkadres

Rosalie Lovelingpad 4
4103VD Culemborg

De praktijk ligt op 5 min. loopafstand van station Culemborg.

Werktijden

Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag onder schooltijd.

Schoolvakanties houd ik vrij. Bij afwezigheid tijdens vakanties, kunt u voor noodgevallen terugvallen op een waarnemer (collega). Ik informeer u tijdig wie mij zal vervangen.

Privacyverklaring

Download de Privacyverklaring