Problematiek
U kunt zich onder meer aanmelden met de volgende problematiek:

  • Angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Burn-out
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Enkelvoudige trauma’s
  • Autisme (m.n. diagnostiek en partnerrelatietherapie)
  • ADHD

Als er sprake is van suïcidaliteit, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing/ verwaarlozing van naasten of psychose, adviseer ik u contact op te nemen met een GGZ-instelling.

Als er sprake is van verslavingsproblematiek, vergt de verslaving eerst de aandacht voordat de overige problematiek behandeld kan worden. Daarvoor verwijs ik u naar: Change GGZ

Therapieaanbod
Samen gaan we na welke therapievorm het beste bij u en bij uw klachten past.
Bij angstklachten, depressieve klachten en burn-out werk ik o.a. met Cognitieve Gedragstherapie.
Meer informatie over Cognitieve Gedragstherapie kunt u vinden op VCGT.

Tevens werk ik met cliëntgerichte therapie.
Voor meer informatie zie VPEP.

Bij persoonlijkheidsproblematiek werk ik veelal met schematherapie. Meer informatie kunt u vinden op Schema therapie.

Bij traumaverwerking is EMDR een goed werkende methodiek. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op EMDR.

Therapie richt zich veelal op het verwerken van gebeurtenissen in uw leven en inzicht in hoe u gevormd bent door uw levenservaringen, waarna het gemakkelijker wordt om bepaalde patronen te doorbreken, die nu niet meer helpend zijn. Dan ontstaat vrijheid om in het hier en nu anders met uw leven om te gaan en een meer vervullend leven op te bouwen. Ik ga hierbij uit van uw kracht en wat werkelijk bij u past. Ook in mijn werkwijze sluit ik aan bij uw wensen en wat voor u werkt.