Problematiek
U kunt zich onder meer aanmelden met de volgende problematiek:

  • Angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Burn-out
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Enkelvoudige trauma’s
  • Autisme (m.n. diagnostiek en partnerrelatietherapie)
  • ADHD

Als er sprake is van suïcidaliteit, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing/ verwaarlozing van naasten of psychose, adviseer ik u contact op te nemen met een GGZ-instelling.

Als er sprake is van verslavingsproblematiek, vergt de verslaving eerst de aandacht voordat de overige problematiek behandeld kan worden. Daarvoor verwijs ik u naar: Iriszorg, vestiging Tiel

Therapieaanbod
Samen gaan we na welke therapievorm het beste bij u en bij uw klachten past.
Bij angstklachten, depressieve klachten en burn-out werk ik o.a. met Cognitieve Gedragstherapie.
Meer informatie over Cognitieve Gedragstherapie kunt u vinden op VCGT.

Tevens werk ik met cliëntgerichte therapie.
Voor meer informatie zie VPEP.

Bij persoonlijkheidsproblematiek werk ik veelal met schematherapie. Meer informatie kunt u vinden op Schema therapie.

Bij traumaverwerking is EMDR een goed werkende methodiek. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op EMDR.